UA-63058597-1

Politica de Confidentialitate

          SC THE HIMALAYAN BOUTIQUE SRL respecta legile in vigoare privind confidentialitatea datelor. SC THE HIMALAYAN BOUTIQUE SRL si www.himalayanboutique.ro se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le utilizeze doar pentru stabilirea legaturilor cu clientii sai. SC THE HIMALAYAN BOUTIQUE SRL si www.himalayanboutique.ro nu va divulga adresa de e-mail a utilizatorilor catre alte personae fara acordul explicit al acestora.
          SC THE HIMALAYAN BOUTIQUE SRL si www.himalayanboutique.ro nu isi asuma responsabilitate pentru pierderile de informatii datorate problemelor de securitate sau a erorilor serverului ce gazduieste site-ul nostru.
          SC THE HIMALAYAN BOUTIQUE SRL este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul de inregistrare 0023280.


          Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul dumneavoastra în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile implicate în platile online, Organismele Internationale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, catre institutiile abilitate.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, clientii nostril au urmatoarele drepturi,:
1)  Dreptul la informare (art.12)
2)  Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
3)  Dreptul la interventie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si în mod gratuit, urmatoarele:
    a)  rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;
    b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
    c)  notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).
4)  Dreptul la opozitie (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.
5)  Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) - dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost încalcate.
6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).